4/2007

SPIS TREŚCI

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Grzegorz Lisicki
Doktorat Honoris Causa dla prof. Tadeusza Tołłoczko

 Grzegorz Suwalski, Piotr Suwalski
„New Europe, New Perspectives for Atrial Fibrillation Therapy” – międzynarodowa konferencja poświęcona chirurgicznemu leczeniu migotania przedsionków 

Monika Tomaszewska–Kiecana, Ewa Burbicka
V Jubileuszowe Zakopiańskie Dni Kardiologiczne 

Karolina Gwarek
Zaburzenia Oddychania w Czasie Snu – I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo–Szkoleniowa 

Piotr Zaborowski, Tomasz Pasierski
Humanistyczne podstawy medycyny. Rola dialogu w medycynie 

Michał Juszyński
Kongres Młodych Medyków w warszawskiej AM 

Dariusz Białoszewski, Anna Słupik
I Wiosna z Fizjoterapią – Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

 

Małgorzata Bernas
I Ogólnopolski, Uniwersytecki Dzień Diabetologii 

Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w Warszawie

 

Pro Memoria

Wspomnienie o prof. dr hab. Ewie Dróbeckiej–Brydak

Nauka

Piotr Suwalski, Grzegorz Suwalski
Współczesne możliwości chirurgicznego leczenia migotania przedsionków

Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Przeszczepianie komórek krwiotwórczych 
 

Obrony prac doktorskich

 

Dydaktyka

 

Karolina Gwarek
Oddział na piątkę

 

Zbigniew Gaciong, Włodzimierz Otto, Małgorzata Kruk
Kształcenie podyplomowe w AM w Warszawie

Komunikaty

Zmiana nazwy Szpitala Klinicznego 

Stypendia unijne dla młodych naukowców z AM 

Akcja „Braterstwo Krwi” w Akademii Medycznej 

Akcja „Szpital Pluszowego Misia”. WIOSNA 2007