MDW 12-2019

Nr 12/2019 przygotował zespół redakcyjny: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, Cezary Ksel – redaktor, dr Adam Tyszkiewicz – historia, Maja Sosnowska – grafika/DTP, Andrzej Stepnowski – foto, Michał Teperek – foto, Anna Worosz – korekta, Marta Jagiełowicz – korekta Adres redakcji: MDWum, ul. Pawińskiego 3, pok. 312, 02-106 Warszawa, tel.: (22) 57 20 615; e-mail: mdw@wum.edu.pl 

W numerze:

 • rozmowa z prof. Zbigniewem Fijałkiem – kierownikiem Zakładu Farmacji Kryminalistycznej
 • wywiad z prof. Joanną Juskową – prodziekanem ds. Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego w latach 2002-2005.
 • Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • Ruszyła budowa Centrum Symulacji Medycznych WUM
 • Czym oddychają nobliści? – czyli 29. Sesja Noblowska
 • Oddychać czy nie oddychać – jak organizm człowieka wykrywa tlen i dostosowuje się do jego dostępności?
 • Spotkanie przedświąteczne
 • Oblicza medycyny: Medycyna nuklearna
 • Sieć neuronowa a pornografia. O wspólnym projekcie naukowców WUM i UW
 • Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer
 • Forum Akademickie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Maraton Pisania Listów
 • Mściwój Semerau-Siemianowski – ojciec polskiej kardiologii