5/2007

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Bożena Werner, Tomasz Floriańczyk, Izabela Janiec
Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej

Edyta Krzych-Fałta
Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu

Wojciech Masełbas
Wybory Władz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Anna Barańczyk-Kuźma
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej „SUPERHELISA 2007”

Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w Warszawie

Nauka

Jan Tatoń
Zwyciężyć cukrzycę15Obrony prac doktorskich

Andrzej Folga, Agnieszka Gawecka, Anna Maria Celińska, Karolina Świtaj
Streszczenia prac doktorskich

Historia

Marek Krawczyk
Dzieje I WL AM w Warszawie (1809-2006)

Z życia studentów Akademii Medycznej w Warszawie

Karolina Gwarek
Student w Parlamencie

Grażyna Sygitowicz
Analityka medyczna na 
Pikniku Naukowym Radia „BIS”

Komunikaty

Promocja absolwentów Wydz. Farmaceutycznego

Walka o indeks AM41Drugie spotkanie stomatologów

Proper Medical Writing

Teatr Akademii Medycznej

Medykalia 2007

VIII Międzynarodowy Kongres PTT