6/2007

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Redakcja „MDW”

81 Urodziny Profesora Stefana Krusia

Karolina Gwarek
50-lecie dyplomów I Wydziału Lekarskiego

Wystąpienie JM Rektora Akademii Medycznej prof. Leszka Pączka

Wystąpienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego AM prof. Marka Krawczyka

Karolina Gwarek
Świat chce być oszukiwany – rozmowa z prof. Kazimierzem Ostrowskim

Życiorys naukowy prof. Kazimierza Ostrowskiego

Marcin Grabowski, Agnieszka Serafin, Grzegorz Opolski
IX Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2007

Mira Lisiecka-Biełanowicz
JAKOŚĆ 2007. Systemy jakości w ochronie zdrowia

Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w Warszawie

Nauka

Obrony prac doktorskich

Magdalena Mielczarek-Puta, Dorota Ścibior, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Magdalena F. Feliksbrot-Bratosiewicz
Streszczenia prac doktorskich

Anna Jeznach-Steihagen, Marta Cituk
Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego w grupie pacjentów poradni kardiologicznej

Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Monika Lewandowska, Janina Wereszczak-Wzorek
Próba oceny jakości i przydatności pielęgnacyjnych praktyk wakacyjnych w kształceniu studentów Oddziału Fizjoterapii II WL AM w Warszawie

Komunikaty

Wręczenie dyplomów absolwentom English Division

Limity przyjęć na studia w 2007 roku

Rekrutacja na studia w warszawskiej AM