7-8/2007

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Dział Współpracy z Zagranicą
Public Health Info Day – zagadnienia zdrowia publicznego w 7. Programie Ramowym

Lidia Przepióra-Dziewulska
20-lecie Programu Erasmus

Karolina Gwarek
POChP – niedoceniany problem? – wywiad z prof. Janem Zielińskim

Małgorzata Pietkiewicz
Nowy stary Oddział

Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu Akademii Medycznej w Warszawie

Zasady przyjmowania i publikacji prac w „MDW”

MDW na wakacjach

Anna Majewska
Camera Obscura – czyli od ciemnej skrzynki do fotografii cyfrowej

Nauka

Hanna Szajewska
Zapobiec Celiakii

Karolina Pietruk, Karolina Bobrowska
Oczekiwania studentów wobec przedmiotu opieka paliatywna, realizowanego w Akademii Medycznej w Warszawie

Komunikaty

Wręczenie dyplomów absolwentom fizjoterapii

Obywatel Honorowy

V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Porozumienie i współpraca

AM na liście najczęściej cytowanych