9/2007

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Dorota Kilańska
50-lecie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – konferencja jubileuszowa

Karolina Gwarek
VI Dzień Solidarności z Osobami Chorymi Psychicznie

Karolina Gwarek
Potrzeba tolerancji – wywiad z doc. Joanną Meder z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Zasady publikacji prac w miesięczniku „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”

Karolina Gwarek
XI Festiwal Nauki – Warszawa 2007

Małgorzata Pietkiewicz
Pierwsi absolwenci higieny stomatologicznej

Nauka

Obrony prac doktorskich

Maria Roszkowska-Blaim, Dominika Adamczuk, Joanna Anyszka, Katarzyna Juneja, Piotr Skrzypczyk, Nina Szczekota, Anna Wójcik
Wpływ metody dializy otrzewnowej na resztkową funkcję nerek u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek – doniesienie wstępne

Artur Ostrzyżek
Standardy w ocenie jakości życia chorych w podeszłym wieku

Wychowanie

Jerzy Rudzik
Przyczyny agresji w polskiej szkole i sposoby jej zapobiegania

Komunikaty

Nowe studia podyplomowe w AM

Wstydliwy problem

Nowy głos AM

Program integracyjny dla studentów AM

Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze