11/2007

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Anna Doboszyńska
20-lecie Warszawskiego Hospicjum Społecznego

Ewa Dmoch-Gajzlerska
Konferencja „Przegrane narodziny”

Maciej Skórski
I Czwartek Chirurgiczny

Anna Kierzkowska
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

Marta Wojtach
Nasze kliniki wśród najlepszych

Krzysztof Filipiak
Sukces warszawskiej, akademickiej kardiologii

Karolina Gwarek
Bioetyka – nauka czy światopogląd?

Elwira Zielińska
Z Senatu Akademii Medycznej w Warszawie

Karolina Gwarek
Przyjazna Akademia

Nauka

Karol Idźikowski
Zasady efektywnego komunikowania się dietetyka z pacjentem

Terminy obron prac doktorskich

Komunikaty

Wręczenie dyplomów II WL31I Warszawskie Spotkania Diabetologiczne

Sesja historyczna w Akademii

III Ogólnopolska Sesja „POChP”

Warsztaty dla serca

Jesienny czwartek z karierą

Szpital Pluszowego Misia – po raz siódmy!

Braterstwo Krwi – mamy nowy rekord!