MDW 2-2020

Numer MDW 2/2020

Nr 2/2020 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, Cezary Ksel – redaktor, dr Adam Tyszkiewicz – historia, Maja Sosnowska – grafika/DTP, Andrzej Stepnowski – foto, Michał Teperek – foto,  Jolanta Tyczyńska – korekta.

W numerze polecamy artykuł dr hab. Anety Nitsch-Osuch (Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego) pt. „Koronawirus – raz na dziesięć lat”.

Ponadto w numerze:

Wywiad z dr n. przyr. Elżbietą Urbanowską – kierownikiem Banku Komórek Krwiotwórczych (Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM)

Katedra i Klinika Neurologii WUM liderem leczenia udarów na Mazowszu

Lista Stu 2019

Oblicza medycyny: Medycyna lotnicza 

Rozmowa z prof. Ireneuszem Gielatą i dr. Maciejem Ganczarem – redaktorami serii wydawniczej „ars medica ac humanitas”

Program mentorski na WUM 

Rozmowa z prof. Piotrem Skarżyńskim – opiekunem Międzyośrodkowego SKN Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM

Przypadki i Zagadki. II Interaktywna Studencka Konferencja Internistyczna

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia 

Kształcenie położnej w Polsce – uwarunkowania i możliwości 

Obóz sportów zimowych AZS WUM 

Laska Eskulapa oraz kielich Hygiei, czyli o roli węża w ikonografii medycznej i farmaceutycznej