12/2007

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Redakcja „MDW”
Wigilia w Akademii


Słowo JM Rektora

 

Sesja Noblowska

Maciej Skórski
Przemówienie Rektora Akademii Medycznej

Karolina Gwarek
Nobel 2007 – relacja z XVII Sesji Noblowskiej6

 

Wręczenie dyplomów absolwentom I WL

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora

Medale za Zasługi dla I WL

Słowo Dziekana

Przemówienie absolwenta

Karolina Gwarek - Inauguracja studiów doktoranckich

Edyta Kostarska-Srokosz, Monika Tomaszewska-Kiecana
Podyplomowa Szkoła Kardiologiczna

Karolina Gwarek
Stetoskop i pióro – wywiad z Piotrem Müldnerem- Nieckowskim

Elwira Zielińska
Z Senatu AM w Warszawie

Nauka

Ewelina Witkowska-Sędek, Anna Lewicka, Agnieszka Ellert-Miklaszewska
Nominacje profesorskie – życiorys naukowy prof. Elżbiety Jodkowskiej

Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich

Obrony prac doktorskich

Komunikaty

Odkrycie roku 2007

In vitro – czy wiesz już wszystko?

Premiera w Teatrze Akademii