1/2008

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Krzysztof Czajkowski
95 lat Szpitala przy ulicy Karowej

Karolina Gwarek
55 Jubileusz I Katedry i Kliniki Kardiologii

Michał Juszyński, Rafał Machowicz, Stanisław Szlufik
Sympozjum EBM

Tymon Skadorwa, Michał Juszyński, Stanisław Szlufik 
Studencki ruch naukowy AM w 2007 roku

Adam Koleśnik, Małgorzata Litwiniuk
Anatomia kliniczna i leczenie chirurgiczne nowotworów jelita grubego

Renata Górska
Studentka Oddziału Stomatologii – laureatką nagrody APF

Szwedzcy wykładowcy dla studentów AM

Karolina Gwarek
Akademia czy Uniwersytet?

Elwira Zielińska
Z Senatu Akademii Medycznej w Warszawie

Nauka

Jan Tatoń
Lekarz – co to znaczy?

Terminy obron prac doktorskich

Dydaktyka

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Henryk Rebandel
Analiza porównawcza wyników egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia oraz wyników kształcenia studentów Oddziału Fizjoterapii

II WL AM – doniesienie wstępne

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski
Międzynarodowy Projekt Badawczy

Medycyna i prawo

Agnieszka Deeg-Dąbrowska
Zmiany w branży farmaceutycznej

Komunikaty

Nagroda Premiera dla naukowca z AM

Wielka Orkiestra zagrała w Akademii

Popularyzator Nauki 2007