2/2008

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Karolina Gwarek
Program adaptacyjno-profilaktyczny dla studentów Akademii

Marta Wojtach
Rzecznik Rzetelności Naukowej w AM

Włodzimierz Otto
Współczesne metody leczenia ciężkich zakażeń szpitalnych

Zofia Suchocka 
Finał XLIV Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym

Elwira Zielińska
Z Senatu Akademii Medycznej w Warszawie

Historia

120 rocznica urodzin prof. Witolda Zawadowskiego

Henryk Kirschner
Wspomnienie o prof. Marcinie Kacprzaku

Nauka

Nominacje profesorskie – prof. Witold Lasek

Katarzyna Albrecht-Stanisławska, Tomasz Czernicki, Dorota Golicka, Marcin Michał Nowak
Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich

Terminy obron prac doktorskich

Dydaktyka

Krzysztof Owczarek, Mirosława Adamus, Joanna Chylińska
Czy wiedza psychologiczna jest potrzebna w praktyce lekarskiej?

Nowości wydawnicze

Joanna Szymkiewicz-Dangel
Kardiologia płodu – zasady diagnostyki i terapii

Komunikaty

Stypendia dla studentów AM