3/2008

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Leszek Pączek
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybory Rektora WUM – sylwetki kandydatów
Prof. Wiesław Gliński
Prof. Marek Krawczyk

Mariusz Frączek
V Mazowieckie Dni Chirurgiczne

Marta Wojtach, Sławomir Poletajew 
III Czwartek Chirurgiczny

Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

Historia

Karolina Gwarek
Sesja „Pamięci Profesora Tadeusza Butkiewicza”

Nota biograficzna

Nauka

Danuta Dzierżanowska
Epidemiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych

Jerzy Hołowiecki
Zakażenia grzybicze – narastający problem współczesnej medycyny

Aleksander Bartłomiej Skotnicki
Ryzyko inwazyjnej grzybicy u pacjenta z chorobami układu krwiotwórczego

Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Standardy postępowania w zakażeniach grzybiczych

Dariusz Kawecki, Mirosław Łuczak
Zakażenia w transplantologii (część I): pacjenci po przeszczepieniach narządów unaczynionych

Beata Borawska, Sylwia Fudalej
Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich

Komunikaty

Sesja doktorantów I i II WL