6/2008

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja ”MDW”
Nagrody dla Najlepszych

Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych na I WL
Wystąpienie JM Rektora

Przemówienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego

Wystąpienie przedstawiciela promowanych

Profesor Jerzy Hołowiecki – Doktorem Honoris Causa WUM

Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Laudacja prof. Jerzego Hołowieckiego

Uroczysta promocja absolwentów Wydziału Farmaceutycznego
Przemówienie prof. Andrzeja Tokarza

Wystąpienie absolwenta studiów magisterskich

Przemówienie przedstawiciela promowanych

Marta Wojtach
Medal „Pro Ecclesia et Pontiice”

Karolina Gwarek
I Konferencja Naukowa CePT

Paweł Szulczyk
Konferencja – z zagadnień elektroizjologii

Karolina Gwarek
Problemy opieki zdrowotnej – seminarium

Biuro Projektów WUM
Dla kogo unijne wsparcie i na co można uzyskać pieniądze?

Szymon Kierat
Szpital Pluszowego Misia otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia

Anna Barańczyk-Kuźma
Superhelisa 2008

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Karolina Gwarek
Wspomnienie o prof. Witoldzie Karczewskim

HISTORIA

Marek Wichrowski
Konferencja „Marzec 1968 w AM”

NAUKA

Lorentyna M. Mikulska
Pielęgnacja przetoki tętniczo-żylnej u chorych z cukrzycą insulinozależną

Terminy obron prac doktorskich