7-8/2008

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja ”MDW”

Mamy nowe władze

Redakcja ”MDW”

Prof. Stefan Wesołowski skończył 100 lat!

Karolina Gwarek

Sukces polskiej transplantologii

Karolina Gwarek, Dariusz Kawecki - wywiad z Profesorem Piotrem Fiedorem

Krzysztof J. Filipiak

Jubileusz Prof. Grzegorza Opolskiego

Marcin Grabowski, Agnieszka Serafin

X Dni Farmakoterapii Kardiologicznej

Iwona Wawer

Problemy „Gender Medicine”

Grażyna Sygitowicz

Analityka Medyczna na 12. Pikniku Naukowym

Elwira Zielińska

Z Senatu WUM

Karolina Gwarek

Mostostal–Polimex rozpoczął budowę Centrum Biblioteczno–Informacyjnego

PRO MEMORIA

Leszek Pączek

Wspomnienie o Prof. Tadeuszu Orłowskim

Redakcja „MDW”

Odeszła Profesor Liliana Konarska

NAUKA

Robert Rudowski

Nowy humanizm dla Europy. Rola uniwersytetów

Piotr Bienias, Alicja Chrzanowska, Aneta Cybula-Walczak

Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich

NAUKA

Nagrody dla Najlepszych

Oświadczenie