MDW 5/6 2020

Nr 5-6/2020 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, Cezary Ksel – redaktor, dr Adam Tyszkiewicz – historia, Maja Sosnowska – grafika/DTP, Andrzej Stepnowski – foto, Michał Teperek – foto, Jolanta Tyczyńska – korekta.

W numerze m.in.:

·         Wybory 2020 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

·         Wywiad z prof. Bogdanem Ciszkiem – kierownikiem Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WL

·         Utworzenie Laboratorium COVID w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM

·         Rozmowa z dr. hab. Tomaszem Dzieciątkowskim z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WL

·         Serce w smartfonie

·         Niekonwencjonalna operacja w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM

·         Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Rozmowy z dr Urszulą Tataj-Puzyną (Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej), dr. Tomaszem Piątkiem (Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego), dr Leną Serafin (Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego), dr Grażyną Bączek (Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej) oraz mgr Zuzanną Zawadzką (Klinika Położnictwa i Perinatologii)

·         Oblicza medycyny: epidemiologia

·         System automatycznego wykrywania kaszlu w przenośnym spirometrze. O wynikach pracy naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej

·         Stypendystka programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Kinga Jaworska

·         Rozmowa z Krzysztofem Bartkowiakiem – laureatem 2. edycji konkursu Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla studentów

·         Innowacyjny Program WUM-MD-PhD finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

·         Warszawski Uniwersytet Medyczny wprowadził regulamin zdalnych egzaminów i zaliczeń

·         Dwudziestowieczna krucjata przeciw gruźlicy, czyli o roli krzyża lotaryńskiego w ikonografii medycznej