9/2008

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Marta Wojtach
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM

Redakcja ”MDW”
Impact Factor – sympozjum PAN

Karolina Gwarek
Postępy w biologii fagów i ich wykorzystanie w terapii

Karolina Gwarek
Spotkanie z dr Deborah Jarvis

Biuro Informacji i Promocji
Sukces absolwentki WUM

Anna Doboszyńska
Astma – Alergia – POChP

Karolina Gwarek
IZG – czy przestanie zabijać?

Redakcja „MDW”
Święto Polskiej Nauki

Zuzanna Malińska
Informator IT dla studentów

Anna Jamrych, Michał Korniluk, Anna Lisicka, Zuzanna Malińska
Biuro Informacji i Promocji – i co dalej?

Elżbieta Woźny
Propedeutyka Medycyny Uzależnień

Karolina Gwarek
Dawca narządów – Dawcą życia

Dariusz Białoszewski, Joanna Gotlib
Międzynarodowy Projekt Badawczy „Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych”

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

NAUKA
Dariusz Kawecki, Mirosław Łuczak
Zakażenia w transplantologii: Pacjenci po przeszczepieniach komórek macierzystych (szpiku kostnego)

Przemysław Krasnodębski, Anna Majewska, Arkadiusz Pietrasik
Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich

DYDAKTYKA
Henryk Rebandel, Mariusz Panczyk, Jolanta Czerniak 

Ocena wyników egzaminów wstępnych na studia II-go stopnia na kierunkach dietetyka, zdrowie publiczne i fizjoterapia w rekrutacji 2007