10/2008

10/2008, SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Przyznano wyróżnienia PTL

Wolffiana 2008

Nagrodzono naukowców z Centrum Biostruktury

Prof. Tadeusz Tołłoczko – członkiem-korespondentem PAU

Sukces absolwentki farmacji WUM

Karolina Gwarek
Spotkanie z Ambasadorem Transplantacji

Włodzimierz Otto
Wczesna diagnostyka nowotworów

Redakcja „MDW”
Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce – ogłoszono wyniki badań

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski
II Kongres nt. Kształcenia Fizjoterapeutów

Karolina Gwarek
Chronię mózg i serce – mniej solę! – inauguracja akcji społecznej

Zaproszenie na Sesję Noblowską

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Marek Krawczyk
Wspomnienie o Profesorze Szczęsnym Leszku Zgliczyńskim

Zespół Katedry i Zakładu Biochemii
Odeszła Profesor Teresa Szymczyk-Wasiluk

NAUKA

Monika Strzyżewska, Irena Wrońska
Zażywanie substancji uzależniających antyzdrowotnym elementem stylu życia młodzieży akademickiej

Terminy obron prac doktorskich

DYDAKTYKA

Jan Tatoń, Anna Czech
Badania naukowe jako siła kształtująca uniwersytecki charakter dydaktyki w szkołach medycznych