11/2008

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
W 90. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polsk

 

Lekarze wokół Naczelnika – obchody Święta 11 Listopada w TLW

 

Jubileusz Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

 

Kartka z historii Kliniki

 

Uroczystość wręczenia dyplomów na II WL

Prof. Hilary Koprowski odwiedził naszą Uczelnię

Iwona Wawer
Seminarium „Nowoczesne techniki w badaniach farmaceutycznych”

Marta Wojtach
Aktualne wyzwania żywienia klinicznego

Karolina Gwarek
III Mazowieckie Spotkania Onkologiczne

Anna Stępień
V Czwartek Chirurgiczny

Stanisław Szlufik, Tomasz Imiela, Aleksandra Krasowska
Ogólnopolska Sesja STN

Jakub Sokolnicki
V Medyczne Targi Pracy

Karolina Gwarek
Podpisano umowę CePT!

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Bolesław Kuzaka, Andrzej Borkowski
Wspomnienie o Profesorze Macieju Marku Czaplickim

NAUKA

Krzysztof Owczarek, Kamila Olczyk
Zjawisko wypalenia zawodowego u pielęgniarek

Terminy obron prac doktorskich

DYDAKTYKA

Iwona Wawer
Do dyskusji:
farmaceuta nie musi być aptekarzem

KOMUNIKATY

Nicole Sochacki
Pamięci Kolegów Lekarzy