12/2008

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Spotkanie wigilijne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Słowo na Wigilię Arcybiskupa Henryka Hosera
Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Profesora Marka Krawczyka
Uroczysta promocja absolwentów I Wydziału Lekarskiego

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora z okazji dyplomatorium I WL

Wystąpienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego

„Quo vadis, medice?” – wykład Profesora Andrzeja Górskiego


Karolina Gwarek
XVIII Sesja Noblowska

Karolina Gwarek
I Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego WUM


Piotr Samel-Kowalik, Aneta Tomaszewska,Bolesław Samoliński
Program ECAP – podsumowanie trzech lat badań

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM


PRO MEMORIA

Janusz Piekarczyk
Profesor Marian Górski – w setną rocznicę urodzin (1908-2008)

Redakcja „MDW”
Pamięci Profesora Bronisława Koskowskiego

NAUKA

Dariusz Białoszewski, Krystyna Kasperska, Edyta Smolis-Bąk, Witold Rongies
Przydatność systemu Nordic Walking w rehabilitacji a konieczność nowoczesnego nauczania studentów fizjoterapii

Terminy obron prac doktorskich

DYDAKTYKA

Jerzy Rudzik
Cele zdrowotne wychowania fizycznego

KOMUNIKATY

Podpisano list intencyjny

Liderzy medycyny

Miś pod Szpitalną Choinkę

Sylwester w Uczelni