Suplement/1/2008

Suplement I/2008,

SPIS TREŚCI

SESJA 1.
Kanały jonowe błon biologicznych

I. Koszela-Piotrowska, K. Dołowy, W. Jarmuszkiewicz, A. Szewczyk
Rekonstytucje mitochondrialnych kanałów jonowych do sztucznych błon lipidowych

K. Choma, A. Szewczyk, K. Dołowy
Elektrofizjologiczne właściwości mitochondrialnych kanałów jonowych z serca
P. Bednarczyk, J. E. Kowalczyk, K. Dołowy, A. Szewczyk, B. Zabłocka
Kanał potasowy regulowany napięciem w mitochondriach hipokampa
B. Szulczyk, P. Szulczyk
Metoda rejestracji potencjałozależnych prądów Na+ w konfiguracji 
”cell–attached” w skrawkach kory mózgowej

A. Teisseyre, K. Michalak
Inhibicja aktywności kanałów potasowych typu Kv1.3 przez wybrane modulatory oporności wielolekowej

R. Rola, G. Witkowski, P. Szulczyk
Właściwości kinetyczne prądów jonowych K+ w neuronach współczulnych mięśniowych i skórnych

SESJA 2.
Badania funkcji receptorów metodami elektrofizjologicznymi

M. Stankiewicz, J. Ciołek, A. Zienkiewicz, M. E. De Lima
Co można wykryć w jadzie pająka, posługując się metodami elektrofizjologicznymi?

J. W. Mozrzymas, T. Wójtowicz, K. Mercik, P. Wyrembek, K. Lebida
Mechanizmy modulacji prądów synaptycznych GABAergicznych przez agonistów receptora benzodiazepiny

G. Witkowski, R. Rola, P. Szulczyk
Niezależne od potencjału kanały jonowe K+ w neuronach piramidowych kory przedczołowej

T. Wójtowicz, K. Lebida, J.W. Mozrzymas
Długotrwała ekspozycja na erytropoetynę lub estradiol moduluje kinetykę GABAergicznych prądów synaptycznych

J. Wabno, K. Tokarski, B. Bobula, G. Hess
Wielokrotne podania imipraminy osłabiają transmisję glutaminianergiczną w korze mózgu szczura

SESJA 3.
Elektrofizjologia układu ruchowego

E. Nurowska, B. Dworakowska, K. Dołowy
Prądy potasowe w komórkach mięśniowych w chorobie Steinerta

J. Kopeć
”Functional-QEMG”, nowa metoda standardowych badań EMG

SESJA 4.
Elektrofizjologia rytmów biologicznych

R. Bocian, A. Posłuszny, T. Kowalczyk, H. Gołębiewski, J. Konopacki
Modulująca rola synaps elektrycznych w generowaniu hipokampalnego rytmu theta u anestetyzowanego szczura

T. Kowalczyk, H. Gołębiewski, P. Nockowski, R. Bocian, A. Posłuszny, J. Konopacki
Udział zakrętu zębatego formacji hipokampa w generowaniu rytmu theta in vitro

D. Pękala, T. Błasiak, M. H. Lewandowski
Wpływ projekcji oreksynowej na aktywność listka ciała kolankowatego bocznego

A. Sobolewski
Wysokoamplitudowe oscylacje 7–12 Hz w korze mózgowej szczurów – objaw padaczki czy zjawisko fizjologiczne?

M. Gola, J. Kamiński, A. Brzezicka, A. Wróbel
Długość oraz częstotliwość występowania paczek beta jako neuronalny korelat zmian mechanizmu uwagi związanych z procesami starzenia

K. Werhun, M.H. Lewandowski
Analiza okołodobowej aktywności neuronów serotoninergicznych przyśrodkowych jąder szwu szczura

A. Maciejewski, M. Łątka, W. Jernajczyk
Zastosowanie metody empirycznej dekompozycji modalnej i złożoności Lempel´a–Ziv´a do analizy EEG chorych na schizofrenię

SESJA 5.
Elektrofizjologia wyższych czynności nerwowych
Y. Garkun, M. Bekisz, G. Hess, M. Kossut
Modyfikacja częstości generacji potencjałów czynnościowych przez neurony kory mózgowej wywołana uczeniem asocjacyjnym – 
badania ex vivo

J. Spyrka, G. Hess
Wpływ stresu unieruchomienia na długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) w zakręcie zębatym myszy

G. Mochol, D.K. Wójcik, M. Wypych, A. Wróbel, W. J. Waleszczyk
Modele niejednorodnych procesów punktowych a kodowanie informacji w układzie wzrokowym

M. Wypych, G. Mochol, A. Ghazaryan, A. Wróbel, W. J. Waleszczyk
W poszukiwaniu mechanizmów preferencji kierunku ruchu bodźca przez neurony wzrokowe górnych warstw wzgórków górnych

J. Kamiński
Dwa strumienie uwagowej aktywności beta w pętlach korowo –wzgórzowych