1/2009

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Rok 2009 – Rokiem Jubileuszowym Uczelni

Rozstrzygnięcie konkursu na logo 200-lecia

Bożena Werner
Otwarcie Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM

Mariusz Frączek
VI Mazowieckie Dni Chirurgiczne

Tomasz Hermanowski
VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek
I Spotkanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego

Tymon Skadorwa, Ewa Biegaj
20. Seminarium z Anatomii Klinicznej

 

Stanisław Szlufik, Mateusz Rezler, Łukasz Wielgosz
III Sympozjum Szkoleniowe EBM STN

Iwona Bruśk
Wykłady otwarte z zakresu zdrowia publicznego

Tymon Skadorwa, Stanisław Szlufik
Studencki ruch naukowy w 2008 roku

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Edmund Sieradzki
Wspomnienie o prof. Bronisławie Koskowskim

NAUKA

Nominacje profesorskie – prof. dr hab. Tadeusz Wróblewski

Krzysztof Owczarek, Kamila Olczyk, Stanisław Wójtowicz
Badanie zjawiska wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w wybranych
oddziałach szpitalnych

Terminy obron prac doktorskich

DYDAKTYKA

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski,
Monika Lewandowska, Henryk Rebandel
Analiza wyników kształcenia studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia w Oddziale Fizjoterapii WUM

KOMUNIKATY

Dzień Transplantacji

Movies & Medicine

Sukcesy młodych naukowców