2/2009

Spis treści

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Marta Wojtach Podpisano list intencyjny z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Karolina Gwarek Ośrodek Terapii Hadronowej powstanie w Warszawie

Agata Klińska, Marta Wojtach European Clinical Research Infrastructures Network w Polsce

Karolina Gwarek Obchody XVII Światowego Dnia Chorego

Sławomir Poletajew VI Czwartek Chirurgiczny

Anna Słupik Research Management Training – szkolenie dla młodych naukowców w Hamburgu

Elwira Zielińska Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Redakcja „MDW”

Odszedł Profesor Edward Rużyłło

NAUKA

Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich (Michał Marchel, Dorota Wultańska, Małgorzata Żukowska)

Terminy obron prac doktorskich

Nominacje Profesorskie:

Prof. dr hab. Anna Kamińska

Prof. dr hab. Marek Kulus

Prof. dr hab. Maciej Otto

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

Dorota Koper, Grzegorz Senatorski Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych schorzeń układu krążenia

DYDAKTYKA

Anna Piecuch Zmiany w sposobie odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece

KOMUNIKATY

Jubileuszowy Bal 200-lecia!

28 lat Szpitala Bródnowskiego