3/2009

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Sesja historyczno-naukowa poświęcona
Profesorowi Stefanowi Wesołowskiemu

Karolina Gwarek
Uroczystość nadania imienia prof. Ireneusza Roszkowskiego sali wykładowej w Szpitalu Ks. Anny Mazowieckiej

Redakcja „MDW”
Światowi eksperci ds. HPV w stolicy

Karolina Gwarek
Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu

Ewa Leciejewicz-Ziemecka, Jan Pachecka
Konferencja „Farmakopea Europejska w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej”

Karolina Gwarek
Sesje doktorantów I i II Wydziału Lekarskiego

Dorota Maciejewska
III Sesja Studium Doktoranckiego przy Wydziale Farmaceutycznym

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Redakcja „MDW”
Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Relidze

NAUKA

Maria Kłoda, Katarzyna Domosławska, Janina Grzegorzewska, Dariusz Białoszewski, Małgorzata Kaca-Oryńska
Współczesne metody prowadzenia ćwiczeń w środowisku wodnym

Nominacje Profesorskie:
prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz

Terminy obron prac doktorskich

DYDAKTYKA

Patrycja Klimek-Wierzbicka
Państwowa Komisja Akredytacyjna w służbie jakości kształcenia wyższego w Polsce

KOMUNIKATY

Rektorzy odwiedzili naszą Uczelnię

Otwarcie Ośrodka Implantów Ślimakowych

Webkioski

Movies & Medicine

Warsztaty „Moda na sukces”