4/2009

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Warszawski Uniwersytet Medyczny wyróżniony za walkę z plagiatami.

Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców WUM

Stanisław Szlufik, Barbara Ślipska
IV Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences

Sławomir Poletajew
VII Czwartek Chirurgiczny

Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek
III Wiosna z Fizjoterapią

Marta Wojtach
I Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

Karolina Gwarek
Warszawskie Spotkania w Ginekologii Onkologicznej

Redakcja „MDW”
III Ogólnopolski, Uniwersytecki Dzień Diabetologii

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

NAUKA

Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich

Terminy obron prac doktorskich

DYDAKTYKA

Anna Leńczuk-Gruba, Ewa Kobos, Grażyna Wójcik
Motywy uczestnictwa pielęgniarek w kształceniu podyplomowym organizowanym przez WUM

KOMUNIKATY

Redakcja „MDW”
Otwarto pracownię rehabilitacji dla dzieci chorych na hemofilię

Braterstwo Krwi już po raz piąty!

Białaczka: sprawdź, czy nie weszła ci w krew – inauguracja akcji społecznej