5/2009

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Wielki Piknik na 200-lecie Uczelni

Jubileuszowe spotkania ze sztuką

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego

Karolina Gwarek
Konferencja Naukowa I WL

Andrzej Górski
Seminarium nt. etycznych aspektów publikowania prac naukowych

Andrzej Górski
Public trust in science and industry-supported research and education: benefits and pitfalls

Karolina Gwarek
Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód

Dominik Olejniczak
Sympozjum: Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia

Wojciech Zabłocki
I Konferencja Studentów Analityki Medycznej

Karolina Gwarek
I Konferencja Naukowa WNoZ

Redakcja „MDW”
Seminarium: Wybrane zagadnienia diagnostyki i leczenia chorób serca

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Jan Pachecka, Piotr Tomaszewski, Grażyna Kubiak-Tomaszewska
Wspomnienie o Profesorze Włodzimierzu Biczu

NAUKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Przydatność piłek edukacyjnych EDUBAL w zwiększaniu aktywności fizycznej i intelektualnej dzieci niepełnosprawnych

Terminy obron prac doktorskich

WYCHOWANIE

Jerzy Rudzik
Zdrowie jako odzwierciedlenie aktywnego stylu życia

KOMUNIKATY

Ruszyła rekrutacja!

Ranking szkół wyższych 2009

Złoty Skalpel

Nobel dla studenta WUM

Medykalia 2009