6/2009

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”

Spotkania po latach – uroczystości wznowienia dyplomów na I Wydziale Lekarskim

Wolffiana 2009

Karolina Gwarek
Unicredit Health Day

Redakcja „MDW”
XI Dni Farmakoterapii Kardiologicznej

Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel
Konferencja dla nauczycieli akademickich: Jak konstruować i oceniać prace dyplomowe?

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

NAUKA

Marta Lipowska, Iwona Szymusik, Monika Kozarzewska, Paweł Plakwicz
Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich

Terminy obron prac doktorskich

DYDAKTYKA

Bruno Szczygieł, Barbara Sińska
Kształcenie dietetyków w Polsce. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Rola Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

HISTORIA

Barbara Koziarkiewicz
Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1800-1832)

RECENZJE

Redakcja „MDW”
Dzieje I Wydziału Lekarskiego

Kazimierz Szałata
Bioetyka w klasycznym ujęciu

KOMUNIKATY

Prof. Hanna Szajewska – przewodniczącą ESPGHAN

Prof. Andrzej Górski członkiem czynnym PAU

Wręczono dyplomy CKP

Informacja o zakończonym postępowaniu wyjaśniającym