7-8/2009

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Memorandum of Understanding – inauguracja współpracy naukowej między Polską i Bawarią

Spotkania po latach – uroczystości wznowienia dyplomów na I Wydziale Lekarskim

Karolina Gwarek
Przełomowa operacja w Klinice Otolaryngologii

Redakcja „MDW”
Jubileusz Profesora Tadeusza Tołłoczki

Tadeusz Tołłoczko
Przemówienie wygłoszone z okazji Jubileuszu 80-lecia

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski
Attention: New Professionalism and Health Education – sympozjum międzynarodowe

Grażyna Sygitowicz
Warszawski Uniwersytet Medyczny na XIII Pikniku Naukowym

Marta Jamróz
Przez zabawę do wiedzy – Festiwal Nauki z udziałem pracowników naszej Uczelni

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

HISTORIA

65. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Władysław Bartoszewski
O Powstaniu Warszawskim

Andrzej Danysz
Służba sanitarna w Powstaniu Warszawskim

PRO MEMORIA

Redakcja „MDW”
Żegnamy Profesor Krystynę Białowąs-Wysocką

ETYKA W MEDYCYNIE

Kazimierz Szałata
Miłosierdzie chrześcijańskie dopełnieniem hipokratejskiej tradycji w medycynie

KOMUNIKATY

www.lekarzepowstania.pl