9/2009

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Uczelni

Karolina Gwarek
Rektor prof. Marek Krawczyk – Prezesem-Elektem Towarzystwa Chirurgów Polskich

Andrzej Tokarz
Relacja z XX Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego

Dagna Bobilewicz
Konferencja „Badania laboratoryjne wczoraj, dziś, jutro”

Andrzej Zimniak
Festiwal Nauki na Wydziale Farmaceutycznym

Agnieszka Pawełczyk
Spotkania festiwalowe w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

Katarzyna Bienias, Anna Słupik, Anna Mosiołek
Obóz Naukowy SKN Fizjoterapii

PRO MEMORIA

Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Wspomnienie o JM Rektorze Profesorze Januszu Piekarczyku

Mowy wygłoszone podczas nabożeństwa żałobnego przez przedstawicieli Władz Uczelni

ETYKA W MEDYCYNIE

Kazimierz Szałata
Filozoficzne wyzwania współczesnej medycyny: Antropologia procesu medykalizacji życia ludzkiego

RECENZJE WYDAWNICZE

Kazimierz Szałata
Jean-Marie le Méné „La trisomie est une tragedie Grecque” – dramatyczne dzieje naukowego odkrycia prof. Jérôme Lejeuna

DYDAKTYKA

Dariusz Białoszewski
I Międzynarodowy Kongres „Rehabilitacja Polska” a wkład Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL WUM w początek prawdziwej integracji środowiska