12/2009

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Spotkanie Wigilijne w Uczelni

Karolina Gwarek
Odsłonięcie Pomnika upamiętniającego obchody Dwustulecia WUM

Redakcja „MDW”
Promocja Absolwentów I WL i wręczenie Doktoratu Honoris Causa prof. Allenowi W. Cowleyowi

Karolina Gwarek
XIX Sesja Noblowska

Anna Barańczyk-Kuźma
Telomery i telomeraza – budowa, funkcja, znaczenie: Nobel 2009

Janusz Siedlecki
Terapia celowana – czy hamowanie telomerazy może być skuteczne w leczeniu nowotworów

Hubert Wanyura, Artur Kamiński
Międzynarodowe kursy z chirurgii czaszkowoszczękowo-twarzowej

Sławomir Poletajew
VIII Czwartek Chirurgiczny

Tymon Skadorwa
25. Jubileuszowe Interdyscyplinarne Seminarium z Anatomii Klinicznej

Karolina Pietruk
Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej „Życiodajna śmierć – Pamięci E. Kübler-Ross”

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Wspomnienie o Prof. Zdzisławie Łapińskim

Odszedł Prof. Stefan Wesołowski

NAUKA

Terminy obron prac doktorskich

ETYKA W MEDYCYNIE

Kazimierz Szałata
Medycyna a prawa człowieka

KOMUNIKATY

Porozumienie WUM i UW

Koncerty Jubileuszowe

Nagrody Ministra Zdrowia dla studentów WUM