Suplement/1/2009

Suplement I/2009, SPIS TREŚCI

W numerze

 

200 lat Uczelni – nasze osiągnięcia i plany na przyszłość

Relacja z wydarzeń rocznicowych

Doktorat Honoris Causa w Roku Jubileuszowym

Jubileuszowe spotkania z kulturą

Kalendarz na Dwustulecie