Suplement/2/2009

Suplement II/2009, SPIS TREŚCI

Dwa Wieki Historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dzieje wydziałów Almae Matris

Obchody Jubileuszu Dwustulecia Uczelni

Msza Święta Inauguracyjna w Kościele pw. Opatrzności Bożej

Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w Uczelniach Medycznych

List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z okazji Rozpoczęcia Roku Akademickiego

Przemówienie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykład Inauguracyjny Profesora Andrzeja Zolla

Jubileuszowa Gala Dwustulecia w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej

Ocalić od zapomnienia – wystąpienie JM Rektora prof. Marka Krawczyka

Osoby wyróżnione podczas uroczystości jubileuszowych

Publikacje rocznicowe

Kartka z historii Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji