1/2010

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Andrzej Górski
„The New England Journal of Medicine” – trzecia wizyta na naszym kampusie

Tymon Skadorwa, Stanisław Szlufik
Studencki Ruch Naukowy w 2009 roku

Stanisław Szlufik, Izabela Meisner
VI Ogólnopolska Sesja Naukowa STN WUM

Joanna Milewska
Wielka Orkiestra znowu zagrała!

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Andrzej Borkowski, Janusz Judycki, Bogdan Kuzaka
Wspomnienie o Prof. Stefanie Wesołowskim

Mowa wygłoszona przez JM Rektora podczas uroczystości pogrzebowych

NAUKA

Terminy obron prac doktorskich

Katarzyna Kieczka, Maria Nowak, Karolina Pietruk, Dorota Stępień
Oczekiwania opiekunów dzieci hospitalizowanych w oddziale w stosunku do studentów pielęgniarstwa odbywających praktykę zawodową w placówce

ETYKA W MEDYCYNIE

Kazimierz Szałata
Etyczne aspekty reformy służby zdrowia, czyli komu potrzebny dziś Hipokrates?

RECENZJE

Piotr Müldner-Nieckowski
Propedeutyka medycyny Stefana Krusia

Redakcja „MDW”
Przejmujące świadectwo czasów nieludzkich – recenzja książki Tadeusza Nasierowskiego

KOMUNIKATY

Raport Komisji Europejskiej „Challenging Futures of Science in Society”

Immatrykulacja doktorantów WUM