3/2010

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Prezydent odznaczył strażaka-bohatera w naszym
uniwersyteckim Szpitalu

Łukasz Kołtowski
Pierwsze zabiegi przezskórnego leczenia stenozy zastawki aortalnej w WUM

Karolina Gwarek
Porozumienie o współpracy z UW i Smoleńską Państwową Akademią Medyczną

Dorota Maciejewska
IV Sesja Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM

Redakcja „MDW”
Konferencja „Żywy dawca nerki: 2 – 1 = 2”

Marcin Leszczyk
Sesja STN „Problemy zapobiegania chorobom płuc”

Karolina Pietruk
Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski
Kongres Europejskiej Sieci Szkół Kształcących Fizjoterapeutów ENPHE

Redakcja „MDW”
Piąte urodziny EMSA Warszawa

Karolina Gwarek
Sportowe Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

NAUKA

Nominacje profesorskie

Terminy obron prac doktorskich

Życiorysy nominowanych do tytułu profesora

Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich

Katarzyna Kieczka
Opieka profesjonalna pielęgniarek w Polsce a odpowiedzialność zawodowa w świetle prawa

WYCHOWANIE

Jerzy Rudzik, Jerzy Chrzanowski
Aktywność fizyczna jako forma rewalidacji osób niepełnosprawnych. Akcent: dzieci i młodzież

DYDAKTYKA

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Monika Lewandowska, Henryk Rebandel
Opinie studentów studiów II stopnia o jakości kształcenia w Oddziale Fizjoterapii II WL WUM w latach 2006-2008 – analiza porównawcza

KOMUNIKATY

WUM gospodarzem Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych

Dzień Otwarty w Uczelni