4/2010

SPIS TREŚCI

W HOŁDZIE OFIAROM KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM

Uczciliśmy Pamięć Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora wygłoszone podczas Nabożeństwa Żałobnego

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Karolina Gwarek
Nasza Uczelnia wyróżniona za walkę z plagiatami

Redakcja „MDW”
Sesje sprawozdawcze doktorantów I i II Wydziału Lekarskiego

Iwona Bruśk
Konferencja naukowa „Promocja zdrowia – przykłady dobrych praktyk”

Sławomir Poletajew
Relacja z X Czwartku Chirurgicznego

Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek
IV Wiosna z Fizjoterapią

Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna
II Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

PRO MEMORIA

Redakcja „MDW”
Sesja poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Ostrowskiego

Ewa Skrzypek-Fakhoury
Życiorys Prof. Kazimierza Ostrowskiego

NAUKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Zastosowanie elementów choreoterapii w dydaktyce
zajęć ruchowych studentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM

Terminy obron prac doktorskich

RECENZJE

„Choroby układu oddechowego u dzieci”, pod redakcją prof. Marka Kulusa

KOMUNIKATY

WUM gospodarzem Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych

Doktorantka naszej Uczelni stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Nagrody dla studentów WUM

Wieczór charytatywny w Domu Medyka