5/2010

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Karolina Gwarek
Piknik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Marta Wojtach
Jubileusz Polskiej Akademii Medycyny 

Marta Wojtach
Uroczysta promocja absolwentów, doktorów i doktorów habilitowanych Wydziału Farmaceutycznego 

Anna Lisicka, Karolina Gwarek
Spotkania po latach – uroczyste wznowienia dyplomów na I Wydziale Lekarskim 

Karolina Gwarek
Dziesięciolecie Wydziału Nauki o Zdrowiu 

Andrzej Górski
Konferencja „Transparency in Science, Open Access, and Scholarly Publishing” 

Stanisław Szlufik
VI Warsaw International Medical Congress for Young Scientists' 2010 

Redakcja „MDW”
IV Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 

Karolina Gwarek
Telemedycyna – najnowsze osiągnięcia i zastosowania praktyczne 

Anna Barańczyk-Kuźma
Superhelisa 2010 

Redakcja „MDW”
Studenci naszej Uczelni wyróżnieni w konkursie „Scapula Aurea” 

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM 

HISTORIA

Mieczysław Szostek
Generał Władysław Sikorski. Kartka z historii 

NAUKA

David Zira, Edyta Wcisłak, Andrzej Zawadzki
Krwotoki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – problemy diagnostyczne 

Terminy obron prac doktorskich 

KOMUNIKATY

Grant dla naukowca z WUM

Automatyczne Zewnętrzne Defibrylatory w Warszawie 

Ranking Szkół Wyższych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”

Medykalia 2010

Premiera w Teatrze Medyków