10/2010

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 

Józef Lipiec
Wykład inauguracyjny: Medycyna jako filozofia człowieka 

Marta Wojtach
Jubileusz Instytutu Transplantologii 

Redakcja „MDW”
Wręczenie dyplomów absolwentom II Wydziału Lekarskiego 

Anna Lisicka
Promocja doktorów Wydziału Nauki o Zdrowiu 

Karolina Gwarek
Jerome Kassirer gościł w naszej Uczelni 

Mira Lisiecka-Biełanowicz
Konferencja Jakość 2010 

Mirella Sulewska
Dokumentacja medyczna – prawo i praktyka

Izabela Młynarczuk-Biały
Postępy w naukach podstawowych 

Karolina Gwarek
Gala Sportu Akademickiego 

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

NAUKA

Paulina Hakim, Andrzej Deptała
Przekonania na temat zdrowego stylu życia u chorych leczących się onkologicznie
– analizy studium przypadków 

OPINIE

Beata Siadek
Ochrona zdrowia i problem jakości w obecnej rzeczywistości 

KOMUNIKATY

Nowe sale Instytutu Stomatologii 

Dzień z Samorządem Studentów WUM