11/2010

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Święto Niepodległości z udziałem naszej Uczelni 

Karolina Gwarek
Plurimos annos, Panie Profesorze!

Robert Sot
III Konferencja Naukowa CePT 

Redakcja „MDW”
VII Międzynarodowe Sympozjum – Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby 

Karolina Gwarek
Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce – konferencja prasowa 

Redakcja „MDW”
Alergia pod lupą studentów 

Agnieszka Surowiecka
XI Czwartek Chirurgiczny – Diagnostyka i postępowanie w raku trzustki 

Zespół Biura Karier WUM
VI Medyczne Targi Pracy 

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM 

HISTORIA

Leszek Pączek, Liliana Gradowska
35-lecie Instytutu Transplantologii 

DYDAKTYKA

Dominik Olejniczak, Aneta Duda-Zalewska
Znaczenie uwarunkowań zdrowia w procesie dydaktycznym z zakresu promocji zdrowia 

NAUKA

Terminy obron prac doktorskich 

Nominacje profesorskie 

KOMUNIKATY

Nagrody JM Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2009