12/2010

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Wigilia w Uczelni 

Karolina Gwarek
Prof. John Hansen – Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Przemówienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego 

Przemówienie JM Rektora 

Andrzej Górski
Laudacja Profesora Johna Hansena 

John Hansen
Looking Back and Looking Forward Medical Science and Patient Care for the Next Generation

Przedstawiciele Uczelni – laureatami odznaczeń państwowych

Marta Wojtach
Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu

Karolina Gwarek
Konferencja Jubileuszowa II WL

Redakcja „MDW”
Sesja Noblowska I Wydziału Lekarskiego

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

HISTORIA

Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
40-lecie Instytutu Stomatologii WUM

Leszek Kryst
W roku jubileuszu Instytutu Stomatologii

Tadeusz Bączkowski
W 90. rocznicę utworzenia Państwowego Instytutu Dentystycznego w Warszawie

NAUKA

Zbigniew Wierzbicki, Dariusz Kawecki, Rafał Kieszek
Kamica pęcherzyka żółciowego powikłana rakiem i przetoką skórną 

Terminy obron prac doktorskich 

KOMUNIKATY

Beata Piekutowska
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – po roku realizacji