1/2011

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Magdalena Zielonka
Obchody stulecia przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Marii Skłodowskiej-Curie (1911-2011)

Marek Krawczyk
Maria Skłodowska-Curie – znaczenie jej odkryć dla medycyny.
Wykład wygłoszony 29 stycznia na Sorbonie 

Marta Wojtach
Wizyta Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w WUM 
Prezydentowa Gruzji odwiedziła naszą Uczelnię  

Karolina Gwarek
Umowa o współpracy z Politechniką Warszawską

Tomasz Hermanowski, Dominika Radzymińska, Aleksandra Drozdowska
Międzynarodowy projekt badawczy InterQuality

Agnieszka Surowiecka
XII Czwartek Chirurgiczny

Dominika Gładysz
Interdyscyplinarne spotkania z pediatrią 

Karolina Gwarek
Medycyna jest sztuką

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

HISTORIA

Mieczysław Szostek, Karolina Gwarek
Pamięci Profesora Zdzisława Łapińskiego

Karolina Gwarek
Jubileusz Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

NAUKA

Agnieszka Wyrozębska
Przyczyny emigracji zarobkowej pracowników ochrony zdrowia
na przykładzie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Nominacje profesorskie

Terminy obron prac doktorskich