4/2011

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Marta Wojtach
Porozumienie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego     

Cezary Ksel
Umowa pomiędzy WUM a Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu     

Anna Mosiołek, Dariusz Białoszewski
V Wiosna z Fizjoterapią     

Magdalena Milewska
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka    

Cezary Ksel
V Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu     

Cezary Ksel
„Kardionet” – rewolucja w telemedycynie     

Biuro Informacji i Promocji
Dzień Otwarty WUM     

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM     

PRO MEMORIA

Anna Kamińska
Wspomnienie o Profesorze Hubercie Kwiecińskim     

Redakcja „MDW”
Wspomnienie o Zdzisławie Borosie     

NAUKA

Nominacje profesorskie – życiorysy:
Prof. dr hab. Andrzej Chmura    
Prof. dr hab. Roman Danielewicz   
Prof. dr hab. Artur Kwiatkowski     

Tomasz Tatara
Dostępność ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla kobiet w Warszawie na podstawie liczby wykonanych
badań cytologicznych i cytohormonalnych w latach 2004 i 2008     

Dominik Olejniczak
Promocja zdrowia – rozwój idei i pojęcia na przestrzeni lat     

Jerzy Chrzanowski, Jerzy Rudzik
Tai Chi – nowoczesną metodą nauczania ruchu, sposobem na zachowanie zdrowia poprzez
aktywność w każdym wieku     

Terminy obron prac doktorskich