5/2011

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Piknik „Warszawski Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy”   

Marta Wojtach
Nowoczesny rezonans magnetyczny w szpitalu uniwersyteckim   

Magdalena Zielonka
75. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę   

Marek Krawczyk
Zakorzenieni w Chrystusie – nasze dziękczynienie za dar beatyfikacji Jana Pawła II   

Magdalena Stusińska
National Coordinators Meeting  

Cezary Ksel
Wręczenie dyplomów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  

Cezary Ksel
V Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód   

Redakcja „MDW”
7th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists   

Cezary Ksel
Jubileusz 90. urodzin Profesora Zbigniewa Szreniawskiego   

Cezary Ksel
Doroczny koncert Chóru WUM   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

NAUKA
Nominacje profesorskie – życiorysy:
Prof. dr hab. Maciej Małecki  
Prof. dr hab. Janusz Wyzgał  

Krystyna Kasperska, Emilia Demich, Dariusz Białoszewski
Znaczenie wyników ankiety ewaluacyjnej z przedmiotu Metodyka Nauczania Ruchu dla
optymalizacji sposobów jego nauczania. Etap II  

Terminy obron prac doktorskich   

KOMUNIKATY

Medykalia 2011