6/2011

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Prof. Janusz Woytoń – Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Przemówienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego   

Stanisław Radowicki
Laudacja Profesora Janusza Woytonia   

Janusz Woytoń
Moja przygoda z płynem owodniowym   

Redakcja „MDW”
Rozdanie dyplomów English Division   

Cezary Ksel
VI Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego   

Cezary Ksel
III Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu   

Cezary Ksel
Nowe lądowisko w szpitalu na Banacha   

Cezary Ksel
Zmodernizowane zakłady w szpitalu dziecięcym   

Cezary Ksel
IV Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”   

Biuro Informacji i Promocji
XIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej   

Cezary Ksel
Wystawa „Maria Skłodowska-Curie – życie i praca”   

Jakub Paprotny
II Warszawski Piknik Archiwalny   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM 

NAUKA

Nominacje profesorskie – życiorysy:
Prof. dr hab.
Ewa Bar-Andziak   
Prof. dr hab.
Maria Nowaczyk   
Prof. dr hab. Ewa Barcz   

Joanna Chylińska, Agata Krupa, Krzysztof Owczarek
Poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników pogotowia ratunkowego –
porównanie różnych grup zawodowych   

Terminy obron prac doktorskich