7-8/2011

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego 

Biuro Informacji i Promocji
Wręczenie dyplomów absolwentom Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego 

Ewa Dmoch-Gajzlerska, Dorota Cholewicka
Ślubowanie absolwentek kierunku położnictwo   

Ewa Kępska, Justyna Sidor
Otwarcie nowego Oddziału Otologii, Audiologii i Foniatrii Kliniki Otolaryngologii
w szpitalu uniwersyteckim  

Cezary Ksel
IX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych WUM   

Cezary Ksel
Spotkanie „Warszawski Uniwersytet Medyczny - Budowa Szpitala Pediatrycznego”   

Aleksander Zarzeka
Galen – nowe pismo studentów WUM   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

HISTORIA

Mieczysław Szostek, Cezary Ksel
Sesja naukowo-historyczna poświęcona sylwetce prof. Jakuba Węgierki   

NAUKA

Nominacje profesorskie – życiorysy:
Prof. dr hab. Iwona Wawer   
Prof. dr hab. Piotr Radziszewski   
Prof. dr hab. Katarzyna Woźniak   

DYDAKTYKA

Agata Matysiak, Agnieszka Wyrozębska
Historia zawodu ratownika medycznego