9/2011

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Konferencja „Polska recepta dla 130 mln alergików i astmatyków w UE” na naszej Uczelni 

Cezary Ksel
Konferencja „Prewencja i kontrola astmy i alergii u dzieci z punktu widzenia zdrowia publicznego”

Cezary Ksel
Otwarcie zmodernizowanego Pododdziału Neurologii Dziecięcej   

Cezary Ksel
Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej   

Ewa Osuch-Wójcikiewicz
XIV Sympozjum „Onkologia w Otorynolaryngologii”   

Redakcja „MDW”
Umowa pomiędzy WUM i Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie   

Redakcja „MDW”
Konferencja naukowa „Optymalizacja oceny ryzyka sercowo-naczyniowego”   

Cezary Ksel
Pierwsza umowa w sprawie komercjalizacji badań naukowych   

Redakcja „MDW”
XV Festiwal Nauki z udziałem WUM   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

NAUKA
Nominacje profesorskie – życiorysy:
Prof. dr hab. Dorota Maciejewska   
Prof. dr hab. Jarosław Wysocki   

Aleksanda Stangret
Badanie zależności pomiędzy stężeniem hemoglobiny i wartościami hematokrytu
a rozwojem sieci kosmków łożyska ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji receptorów dla
naczyniowego śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) i łożyskowego czynnika wzrostu (PIGF)   

Terminy obron prac doktorskich   

KOMUNIKATY

Badanie NATPOL 2011