10/2011

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012   

Wystąpienie JM Rektora prof. Marka Krawczyka   

Jan Miodek
Lekarz i choroba w komunikacji językowej   

Cezary Ksel
Msza św. z okazji Inauguracji Roku Akademickiego   

Osoby wyróżnione podczas Inauguracji  

Cezary Ksel
Immatrykulacja na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym I Wydziału Lekarskiego   

Cezary Ksel
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego   

Cezary Ksel
Immatrykulacja studentów II WL   

Cezary Ksel
Promocja absolwentów i doktorów II WL  

Cezary Ksel
Immatrykulacja na Wydziale Nauki o Zdrowiu  

Cezary Ksel
Wręczenie doktoratów WNoZ   

Cezary Ksel
Rozpoczęcie Roku Akademickiego w Studium Medycyny Molekularnej   

Olga Stefaniak
VII Spotkanie Europejskich Farmaceutek   

Maria Borszewska-Kornacka, Michał Brzewski
Konferencja „Radiologia w neonatologii”   

Redakcja „MDW”
Wystawa o Polskiej Misji Medycznej   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

OPINIE

Andrzej Górski
Wyzwania i dylematy współczesnej medycyny   

NAUKA

Anna Wierzbicka
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej na przykładzie wybranej
jednostki   

Terminy obron prac doktorskich   

KOMUNIKATY

Nagrody JM Rektora WUM