11/2011

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Umowa o utworzeniu Akademickiego Centrum Badań Klinicznych   

Redakcja „MDW”
Msza św. za zmarłych   

Biuro Informacji i Promocji
Uczczenie 202. rocznicy nauczania medycyny w Warszawie   

Cezary Ksel
Pierwszy Europejski Dzień Mózgu   

Cezary Ksel
Immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego  

Natalia Wrzesińska, Michał Janik
Sympozjum naukowe „Kontrowersje w chirurgii urazowej: przewlekła niewydolność żylna”   

Marta Suchojad
Konferencja CePT   

Cezary Ksel
Konferencja „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego”   

Cezary Ksel
Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011   

Cezary Ksel
Sesja naukowa „Techniki symulacyjne w procesie nauczania medycyny”   

Jacek Nasiłowski
Konferencja „ABC Nieinwazyjnej wentylacji dodatnimi ciśnieniami”   

Cezary Ksel
Odsłonięcie popiersia Profesora Celińskiego   

Redakcja „MDW”
Konferencja prasowa „Jakość życia pacjenta ze szpiczakiem mnogim w Polsce”   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

HISTORIA

Edmund Sieradzki
Profesor Józef Celiński – ojciec warszawskiej farmacji   

NAUKA

Anna Wnuk
Wartość wybranych metod fizjoterapeutycznych
w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet   

Dominik Olejniczak
Promocja zdrowia na drodze żywieniowego programu edukacyjnego wśród młodzieży
w wieku 14-18 lat   

Terminy obron prac doktorskich