1/2012

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Pierwsza Dama Anna Komorowska na wmurowaniu kamienia węgielnego
pod Szpital Pediatryczny WUM   

Dział Współpracy z Zagranicą
Wizyta w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym gości ze Smoleńska   

Zespół Katedry i Kliniki Neurologii
Seminars in Invasive Stroke Treatment z udziałem dr. Stefana Rohde   

Cezary Ksel
Wystawa „Maria Skłodowska-Curie w służbie nauki wczoraj i dziś”   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

HISTORIA

Józef Knap
Historia Katedry i Zakładu Epidemiologii Akademii Medycznej w Warszawie
i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1918-1919 oraz 1950-2011)   

OPINIE

Joanna Gotlib
Opinie studentów pielęgniarstwa na temat realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu
„Prawo w ochronie zdrowia” w formie kursu e-learningowego   

NAUKA
Terminy obron prac doktorskich   

DYDAKTYKA
Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek, Filip Dąbrowski
Analiza opinii studentów i nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego na temat kształcenia przez Internet