2/2012

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy WUM a Universiti Sains Islam Malaysia    

Monika Zielińska-Pisklak
II Sympozjum Młodych Farmaceutów   

Tomasz Hermanowski, Jakub Rutkowski, Aleksandra Drozdowska
„Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej – InterQuality” – spotkanie partnerów projektu   

Łukasz Kołtowski
Pionierska operacja w szpitalu klinicznym    

Cezary Ksel
WUM i WAT – porozumienie o współpracy   

Cezary Ksel
Pierwszy w Polsce laser femtosekundowy   

Donata Dziuba
Konferencja „Wytrop nowotwór”   

Beata Piekutowska
V Posiedzenie Rady Konsorcjum CePT    

Magdalena Wilk
Sukces magistrantów Wydziału Farmaceutycznego w konkursie Hasco-Lek   

Magdalena Fudała
X edycja Warsztatu psychologicznego „Komunikacja z pacjentem”    

Agnieszka Gibalska-Dembek
Konferencja z okazji jubileuszu 100-lecia
Szpitala Położniczo-Ginekologicznego św. Zofii w Warszawie    

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

HISTORIA

Irmina Utrata
Tak to się właśnie zaczęło! Przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość Biblioteki Głównej WUM   

DYDAKTYKA

Jerzy Rudzik, Jerzy Chrzanowski
Czy aktywność fizyczna studentów jest koniecznością?   

NAUKA

Krystyna Kasperska, Emilia Demich, Dariusz Białoszewski
Znaczenie wyników ankiety ewaluacyjnej z przedmiotu Metodyka Nauczania Ruchu
dla optymalizacji sposobów jego nauczania. Etap III – końcowy   
Terminy obron prac doktorskich