5/2012

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Prodziekani kadencji 2012-2016   

Marta Suchojad, Magdalena Wilk
IV Piknik majowy WUM   

Redakcja „MDW”
Nasze dziewczyny przyszłości.
Rozmowa z nagrodzonymi „Dziewczynami
Przyszłości”: Magdaleną Gabrysiak i Martą Dudek   

Cezary Ksel
Z polskim dyplomem za granicę   

Cezary Ksel
VII Konferencja naukowa I Wydziału Lekarskiego   

Redakcja „MDW”
XXI wiek z Zakładzie Radiologii Klinicznej    

Dorota Jaguś
Interdyscyplinarna konferencja „Zaburzenia odżywiania się”   

Dominik Olejniczak
Porozmawiajmy o zdrowiu dzieci i młodzieży   

Cezary Ksel
Majowe święta pielęgniarki i położnej   

Redakcja „MDW”
Medykalia 2012   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

PRO MEMORIA

Maria Roszkowska-Blaim
Pożegnanie Profesor Marii Sieniawskiej   

DYDAKTYKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
O sztuce postępowania metodycznego w nowoczesnym kształceniu studentów fizjoterapii   

NAUKA
Dominik Olejniczak, Aleksanda Piechota
Stan wiedzy studentów kierunku zdrowie publiczne na temat starzenia się społeczeństwa   

Terminy obron prac doktorskich   

KOMUNIKAT

Cezary Ksel
Jest dobrze, powinno być lepiej