6/2012

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Otwarcie Centrum Biblioteczno-Informacyjnego   

Redakcja „MDW”
„To piękna chwila...” Rozmowa z mgr Irminą Utratą – dyrektorem Biblioteki Głównej WUM   

Cezary Ksel
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora i doktora habilitowanego na I Wydziale Lekarskim   

Redakcja „MDW”
Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu   

Redakcja „MDW”
Szesnaste Wolffiana   

Redakcja „MDW”
Odsłonięcie tablicy pamięci Profesora Stefana Wesołowskiego   

Krzysztof Owczarek, Dorota Włodarczyk, Magdalena Łazarewicz
Spotkanie kierowników katedr i zakładów psychologii medycznej   

Danuta Cieśla
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów Wydziału Nauki o Zdrowiu   

Marta Suchojad, Magdalena Wilk
XIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej   Iwona Wawer
I Konferencja Zielarska Kobiet na Podlasiu   

Redakcja „MDW”
Afrykańska misja absolwentki WUM. Rozmowa z Moniką Sawicką   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

MEDYCYNA

Franciszek Radziszewski, Dominik Olejniczak
Od telemedycyny do e-health   

ETYKA

Tadeusz Tołłoczko
Stanowisko w sprawie PGD przesłane do Komisji Bioetyki przy Prezydium PAN   

NAUKA

Jan Doroszewski
Język jako narzędzie medycyny: poznanie, leczenie, opieka   

Terminy obron prac doktorskich